Potřebné vybavení

Laboratorní vybavení

1. Laboratorní pomůcky

 • spotřební plastový materiál (uzavíratelné vzorkovnice, pipety, plastové mikrozkumavky, filtrační papír)
 • váhy
 • mlýnek
 • odměrný válec

2. Potřebné reagencie

 • extrakční činidlo
 • příslušný ředící pufr (dodáván v sadě s testy)
 • pozitivní kontrola (volitelně dodávána v sadě s testy)

- jedná se o práškový přípravek daného mykotoxinu ve velmi nízké koncentraci, která není zdraví škodlivá

- před vlastním použitím se připravuje roztok

Přístrojové vybavení

1. Inkubátory Charm

 • dvou- nebo čtyřmístný s pevně nastavenou inkubační teplotou (3 min pro kvalitativní stanovení, 8 min pro kvantitativní stanovení)
 • světelná a zvuková signalizace konce inkubace
 • pevně nastavený čas inkubace
 • automatické spuštění inkubace dovřením víka

2. Čtečka ROSA®-M

 • možnost vyhodnocení kvantitativních i kvalitativních testů
 • možnost zadání ID vzorku a uživatele
 • automatické navyšování ID vzorku
 • paměť pro 3000 měření, cyklické přepisování po zaplnění
 • bez kalibrování uživatelem
 • možnost tisku a přenosu dat do PC

3. Doplňkové vybavení

 • software Mycosoft - pro přenos výsledků do PC a práci s nimi
 • tiskárna - možnost tisku dat přímo z čtečky

 

» Pokud máte k našim produktům jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás.