Stanovení reziduí antibiotik a mykotoxinů v mléce:

Diagnostický test na kontrolu reziduí antibiotik v syrovém mléku.

• Rychlá detekce zánětu mléčné žlázy (mastitidy) na farmě.

Výhody:

  • - jednoduchý a rychlý jednokrokový test
  • - ekonomický a technologický přínos pro management farmy
  • - vhodná pomůcka pro kontrolu zdraví stáda
  • - přenosný detekčný test
  • - efektivní šetření nákladů

 

Druhy diagnostických testů:

1. Charm ROSA® TEST MRL Beta-laktam/tetracyklin 2 minutový test Charm ROSA 2 minutový kombinovaný test je prvním 2 minutovým rychlým screeningovým testem ke kontrole beta-laktamových a tetracyklinových reziduí v mléce, na nebo pod EU MRL limitem.

2. Charm ROSA® TEST MRL Beta-laktam a RF tetracyklin 2 minutový test
Charm ROSA 2 minutový kombinovaný test je prvním 2 minutovým testem ke kontrole beta-laktamových reziduí v mléce, na nebo pod EU MRL limitem a reziduí tetracyklinu v mléce na přísnějších limitech Ruské federace (RF).

3. Charm ROSA® TEST MRL Beta-laktam/tetracyklin 8 minutový test

betalactam4. Charm ROSA® TEST MRL Beta-laktamový 1 minutový test Testování na beta-laktamy během pouhých 60ti sekund! Test detekuje beta-laktamy na nebo pod EU MRL limitem.

5. Charm ROSA® TEST MRL Beta-laktamový 8 minutový test

6. Aflatoxin M1 50 ppt

7. Enrofloxacin

8. Tetracykliny

9. Sulfonamidy

10. Chloramphenicol

11. Streptomycin

Testy nabízejí maximální prevenci při kontrole ochranných lhůt, bazénových a cisternových vzorků a mlék určených pro procesní zpracování:

Charm MRL BL byl specificky vyvinut za účelem vyřazení porušeného mléka z dodávky do zpracovatelských závodů. Představuje rychlý screeningový test určený nikoliv pouze ke kontrole betalaktamých antibiotik, jejichž použití je při léčbě dojnic v posledních letech stále častější.

Charm MRL BL je test umožňující detekci většiny používaných beta-laktamů a na hranici limitu nebo pod limitem MRL. Z aktuálně používaných testů pro rezidua výše uvedených antibiotik jeho citlivost koreluje s limity MRL nejoptimálněji. Test je jednoduchý, umožňuje použití v terénu i v laboratoři a vyžaduje minimální vybavení. Charm MRL BL velmi rychle zachytí mléko, které přítomností antibiotických reziduí neodpovídá zdravotně bezpečným limitů a může dále rovněž způsobit zpracovatelům technologické problémy ve výrobě.

 

» Pokud máte k našim produktům jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás.