Charm ROSA® testy - princip zkoušky

Princip zkoušky

postup
 • Zapněte Charm EZ systém a vyčkejte na úvodní obrazovku a hlášení: Vložte strip pro zahájení  analýzy.
 • Vložte strip do Charm EZ systému.
postup
 • Charm EZ systém automaticky načte informace o testu a nastaví typ analýzy a inkubační teplotu.
 • Vyčkejte na potvrzení inkubační teploty změnou značky na zelenou barvu.
 • Poklepem na dotykovou obrazovku můžete zadat informace o operátorovi, vzorku nebo šarži. Tlačítka dotykové obrazovky vyžadují stisknutí a přidržení.
postup
 • Vložte a přidržte strip v EZ systému a odlepte vrchní ochrannou fólii až k uvedené značce.
 • Dejte pozor na poškození savé houbičky.Nasajte pipetou 300 µl mléka bez pěny a vzduchových bublin.
 • Pipetu přiložte kolmo k rezervoáru s houbičkou a z jedné strany pomalu pipetujte 300 µl (± 15 µl).
postup
 • Ochrannou fólií opět přelepte vzorkovací komůrku.
 • Zavřete víko Charm EZ systému. Tím se automaticky spustí časovač.
 • Víko během analýzy neotvírejte!

postup
 • Po dokončení inkubace se na obrazovce automaticky objeví výsledky analýzy.
 • Vyjměte testovaný strip z Charm EZ systému a stiskněte Exit. Na obrazovce se objeví úvodní hlášení.Vložte strip pro zahájení další analýzy.

 

test strip

 • 1) Inkubační teplota 56°C±1°C
 • 2) U testovacího stripu odlepte částečně krycí folii až ke stanovené značce.
 • 3) Pomalu nadávkujte 300µl vzorku na určenou část vzorkovací podložky umístěné v testovací komůrce.
 • 4) Strip opět přelepte a uzavřete krycí fólií.
 • 5) Uzavřete víko inkubátoru a proveďte inkubaci stripu.
 • 6) Po inkubaci vyjměte testovací strip, vizuálně jej zkontrolujte. Kontrolní proužek musí být celistvýa kompletní. Výsledky odečtěte v ROSA® čtečce na přístlušném vyhodnocovacím kanálu.

 

» Pokud máte k našim produktům jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás.