Stanovení mykotoxinů v obilovinách a dalších zemědělských produktech

Charm ROSA ® mykotoxinové testy byly vyvinuty pro detekci mykotoxinů v různých zemědělských plodinách a produktech.

V nabídce jsou testy pro následující typy mykotoxinů:

  • aflatoxiny
  • fumonisiny
  • ochratoxiny
  • vomitoxin (DON)
  • zearalenon

Metoda nenáročná na vybavení a prostor:

Potřebné laboratorní vybavení: inkubátor, čtečka ROSA-M-Reader (pro případ kvantitativního vyhodnocení), běžné laboratorní vybavení (uzavíratelné plastové vzorkovnice, plastové pipety, plastové ampulky, váhy, odměrné nádobí), centrifuga

Potřebné reagencie: proužkový test pro daný mykotoxin, extrakční činidlo (metanol, etanol, destilovaná voda), ředící pufr, pozitivní kontrola.

Postup stanovení je jednoduchý:

1) pomletý vzorek se extrahuje rozpouštědlem
2) 100 µl extraktu se rozředí v 1 ml pufru
3) 300µl rozředěného extraktu se aplikuje na proužkový test
4) proužkový test se inkubuje:

  • 10minut při 45 °C v případě kvantitativního stanovení
  • a 3 minuty při 45 °C pro kvalitativní stanovení (možný vizuální odečet)

5) kalibrovaná reflektanční čtečka číselně vyhodnocuje koncentraci mykotoxinů. Koncentrace je vyjádřena v jednotkách ppb.

 

» Pokud máte k našim produktům jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás.