Charm ROSA® testy:

V nabídce jsou testy pro následující typy mykotoxinů:

  • aflatoxiny
  • fumonisiny
  • ochratoxiny
  • vomitoxin (DON)
  • zearalenon

Princip zkoušky

Po aplikaci vzorku na test přichází vzorek do kontaktu kuličkami s koloidně vázaným barvivem a konjugovanými receptory kompatibilními s analyzovanou látkou (např. mykotoxinem).

Po aplikaci vzorku vzorek a kuličky s konjugovanými receptory protékají proužkovým testem k T (testovací/testovacím) a C (kontrolní) zóně.

Jestliže analyzovaná látka (mykotoxin / antibiotikum) není ve vzorku přítomná, kuličky s konjugovanými receptory se naváží v T zóně. Je-li analyzovaná látka ve vzorku přítomná, naváže se na receptory kuliček a tím znemožní vazbu těchto kuliček s konjugovanými receptory v T zóně/zónách. Na C zóně se navážou kuličky s receptory, které se nenavázaly na T zóně/zónách.

Po navázání na T nebo C zóně dojde k vývinu červeného zabarvení. Když se C zóna správně vybarví (není rozpitá, nebo vybarvená jen z části), vzorek protekl proužkovým testem řádně; v opačném případě je test neplatný.

Test je negativní, když je T zóna tmavší nebo stejně vybarvená jako C zóna (nebo u testů s více T zónami: jsou-li všechny T zóny tmavší nebo barvy stejné intenzity jako C zóna). Když je T zóna světlejší než C zóna nebo zcela chybí, test je pozitivní.

Řádně vyvinutý test se vkládá do čtečky, která poskytuje vyhodnocení v číselné formě a formě slovní jako "pozitivní/negativní". U pozitivních testů s více T zónami si čtečka stanoví, která T zóna je za pozitivitu odpovědná. U kvantitativních testů na mykotoxiny je stupeň zabarvení srovnán s přednastavenou standardní křivkou a výsledek bude vyjádřen v jednotkách koncentrace.

Uvedený princip platí pro všechny Charm proužkové testy. U mykotoxinových testů mají 2 T zóny testy kvantitativní, kvalitativní mají jednu.

 

» Pokud máte k našim produktům jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás.