Dostupné testy na mykotoxiny v obilovinách, příprava vzorku a vlastní stanovení

K dispozici jsou testy pro stanovení následujících druhů mykotoxinů: aflatoxiny, fumonisiny, ochratoxiny, vomitoxin (DON), zearalenon

Kromě testů pro běžné zemědělské plodiny a produkty jejich zpracování jsou dostupné i testy pro stanovení mykotoxinů např. v koření, ořechách, hroznovém vínu.

Testy jsou ve formě pro kvantitativní nebo kvalitativní stanovení.

Bližší informace o nabízených testech Vám na požádání rádi poskytneme na telefonním čísle +420 281 091 460.

Příprava vzorku a vlastní stanovení

 • extrakce vzorku rozpouštědlem
 • 100 µl extraktu se rozředí v 1 ml pufru
 • 300 µl ředěného extraktu se aplikuje na proužkový test
 • inkubace proužkového testu 3 min (kvalitativní stanovení) nebo 10 min (kvantitativní stanovení) při 45 °C
 • vyhodnocení testu
 • vizuální (pouze u kvalitativních testů)
 • čtečkou ROSA®-M zobrazení výsledků v ppb (kvantitativní testy i kvalitativní)

Obsah testovacího kitu:

 • proužkové testy v množství 20, 100, 500 kusů dle objednání (kit 500 ks je rozdělen do pěti balení)
 • pozitivní kontrola (5 ks v kitu s 500 ks proužkových testů)
 • ředící pufr (5 ks v kitu s 500 ks proužkových testů)

Testy se uchovávají v chladu.

Přínosy metody:

 • rychlá a snadná příprava vzorku
 • snadná obsluha
 • proužkové testy v baleních po 20, 100, 500 kusech
 • jednoduchá interpretace výsledků (vizuálně nebo čtečkou)
 • eliminace vlivů testů na životní prostředí a obsluhu
 • možnost přenosu výsledků do PC a jejich další manipulace s nimi v PC
 • možnost tisku výsledků již ze čtečky ROSA®-M- Reader
 • možnosti i dentifikace jednotlivých proužkových testů
 • metodaje schválena organizacemi GIPSA či USDA pro většinu komodit

 

» Pokud máte k našim produktům jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás.