Potřebné vybavení:

Laboratorní vybavení

 • pipeta 300 µl

Potřebné reagencie

 • pozitivní kontrola- standardně dodávána jako součást balení testů

 

Přístrojové vybavení

 • inkubátory Charm
 • čtečky Charm


Čtečky Charm

Charm EZ

EZ

 • Charm®EZ systém je kombinací inkubátoru a analyzátoru
 • Navržen pro použití s novými ultra-rychlými testy EZ
 • Kompatibilní s většinou Charm 3 a Charm Rosa® testovacími stripy
 • Charm EZ načte barevný kód na stripu a automaticky nastaví inkubační čas, teplotu a odečítací kanál
 • Výsledky jsou interpretovány jako číselná hodnota a jsou uloženy do paměti Charm EZ čtečky
 • Data mohou být vytištěna, vyvolána na displej Charm EZ, nebo stažena do počítačového systému v reálném čase nebo po analýze
 • Minimalizace chyb obsluhy
 • Dotykový displej
 • Ovládací menu v českém jazyce!


iROSA

irosa čtečka

 • jednoduché ovládání
 • čtečka se zabudovaným jednomístným inkubátorem s vyhřívací teplotou 56°C
 • jednoduchá interpretace výsledků prostřednictvím kontrolek pozitivní / negativní / neplatný výsledek za současného rozlišení zvukovým signálem
 • zvuková a světelná signalizace konce inkubace
 • dodávána s kalibracemi vybranými uživatelem a inkubátorem s pevně stanoveným časem inkubace 3 nebo 8 minut
 • v případě připojení tiskárny možnost tisku výsledků
 • napájení ze sítě přes 12 V AC/DC adaptér (možnost připojení v automobilu)


i2ROSA

 • jednoduché ovládání
 • čtečka s jednoduchou interpretací výsledků prostřednictvím kontrolek pozitivní / negativní / neplatný výsledek za současného rozlišení zvukovým signálem
 • dodávána s kalibracemi vybranými uživatelem
 • v případě připojení tiskárny možnost tisku výsledků
 • napájení ze sítě přes 12 V AC/DC adaptér (možnost připojení v automobilu)
 • seznam dostupných kalibrací
 • jednoduchá interpretace výsledků ve světelným a zvukovým signálem ve formě pozitivní / negativní vzorek


ROSA Pearl

 • čtečka s nejširším výběrem dodávaných kalibrací
 • možnost zadání ID vzorku, ID šarže, ID obsluhy
 • možnost použití čtečky čárového kódu
 • napájení vlastní akumulátorovou baterií nebo ze sítě (možnost připojení v automobilu)
 • paměť pro 4000 výsledků přímo v přístroji
 • jednoduchá interpretace výsledků ve formě pozitivní / negativní vzorek


Inkubátory

 • 2- nebo 4-místné s pevně nastavenou inkubační teplotou (3 min nebo 8 min)
 • světelná a zvuková signalizace konce inkubace
 • pevně nastavený čas inkubace
 • automatické spuštění inkubace dovřením víka
 • zvuková a vizuální indikace ukončení inkubace

 

» Pokud máte k našim produktům jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás.